’Sport – bør va­e­re en fest’

Kom­men­ta­tor Hen­rik Liniger drøm­mer sig sta­dig til­ba­ge til EM i 1992

BT - - KULTUR - Ud­dan­nel­se: Job: Ak­tu­el:

Som va­ert og kom­men­ta­tor Eu­ro 2016. »Jeg har ta­get hul på Tom­my Hei­sz’ bi­o­gra­fi om Love Shop ’Him­mel­flugt og høj­de­s­kra­ek’. Love Shop brød igen­nem, da jeg var 17-18 år. Det er et band, der har fulgt mig gen­nem he­le vok­sen­li­vet. Det er egent­lig lidt til­fa­el­digt, at det er mu­si­ker-bi­o­gra­fi­er, jeg la­e­ser i øje­blik­ket, men Al­lan Ol­sen og Love Shop er to kunst­ne­re, jeg har fulgt ta­et – der­for er jeg selv­føl­ge­lig nys­ger­rig.« »Jeg er ik­ke den sto­re film­mand og har fak­tisk ik­ke en fa­vo­rit­film. Skal det en­de­lig va­e­re, skal fil­men helst va­e­re sjov og ufor­plig­ten­de.« »Det var nok Love Shop i Aar­hus for halvan­det år si­den. Kon­cer­ter i af­ten­ti­mer­ne pas­ser rig­tig dår­ligt i mit liv p.t. med små børn og me­get af­te­n­ar­bej­de. Mit kul­tur­for­brug er me­re til mu­se­er og ud­stil­lin­ger, som kan be­sø­ges i dag­ti­mer­ne.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.