29 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re Ma­ri­ann Fa­e­rø: 2005 til og med 2010: 4.831.296 kro­ner Chri­sti­ne Thor­sen: Okt. 2007 til og med 2010: 4.423.940 kro­ner Ma­ri­ann Fa­e­rø: 2011 til og med 2013: 10.452.014 kro­ner Chri­sti­ne Thor­sen: 2011 til og med 2013: 9.591.083 kro­ner

ind­købs­chef i DR og nu af­de­lings­chef i Rigs­po­li­tiets Kon­cern­ser­vi­ce, Bet­ti­na Jen­sen, har først i DR og si­den i Rigs­po­li­ti­et sik­ret to ven­ner op­ga­ver for me­re end 29 mil­li­o­ner kro­ner. Så sto­re er reg­nin­ger­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.