Sti­ne Bram­sen jub­ler ef­ter kon­cert-suc­ces

BT - - NYHEDER -

STJERNEREGN San­ge­r­in­den Sti­ne Bram­sen har va­e­ret igen­nem en sva­er tid, ef­ter at hen­des søn Al­fred i maj faldt ud ad et vin­due fra før­ste sal for­ud for en kon­cert i Svend­borg. Men nu er der igen med­vind til den dan­ske sang­fugl, som i fre­dags optrådte på festi­va­len Tin­der­box og hø­ste­de stor an­er­ken­del­se fra fle­re an­mel­de­re for sin op­tra­e­den.

Og det er no­get, som får smilet frem hos san­ge­ren.

»Var så stolt over det sto­re frem­mø­de og na­er­va­er på Tin­der­box i går. Fem stjer­ner i BT og al­le je­res dej­li­ge kom­men­ta­rer og op­slag gør mig glad og me­re end klar til dagens kon­cert i Ha­der­s­lev,« skri­ver san­ge­ren på sin In­s­ta­gram-pro­fil ved et bil­le­de af hen­de fra fre­da­gens op­tra­e­den.

Sti­ne Bram­sen hø­ste­de hos BTs an­mel­der stor ros for en sja­el­fuld op­tra­e­den og for hen­des spil­le- og sang­g­la­e­de. Min­dre po­si­tiv stemt var Ek­stra Bla­dets an­mel­der, som ik­ke men­te, at Sti­ne Bram­sen hav­de nok gen­nem­slags­kraft på sce­nen og kvit­te­re­de med tre ud af seks stjer­ner.

Sti­ne Bram­sen måt­te i sid­ste må­ned af­ly­se sin op­tra­e­den på Jel­ling Mu­sik­festi­val ef­ter søn­nens uheld, men er nu til­ba­ge på di­ver­se festi­va­ler som­me­ren ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.