CHRI­STI­AN BRUUN

BT - - NYHEDER -

Hvad sy­nes du om, at der fin­des hu­er for man­ge ik­ke-gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser? Fø­ler du, at din hue er min­dre ’va­erd’, for­di ik­ke-gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og­så får dem? »Nej. Hu­en går jeg må­ske med i 14 da­ge, men mit af­gangs­be­vis føl­ger mig he­le li­vet igen­nem. Det er, hvad der vir­ke­lig ta­el­ler.« Hvil­ken hue sy­nes du er pa­e­ne­st? »Det er den sorte. Pa­e­da­go­ger­nes helt lil­la er og­så pa­en. Jeg kan godt li­de de helt mør­ke hu­er. Fø­ler du, at din hue er min­dre ’va­erd’, for­di ik­ke-gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og­så får dem? »Nej. Min hue er rød, og folk ved, hvad det be­ty­der, og hvad der skal til for at få så­dan en. Så det gør den ik­ke min­dre va­erd, at der er an­dre far­ver.« Hvil­ken hue sy­nes du er pa­e­ne­st? »Den rø­de er den pa­e­ne­ste, men jeg sy­nes og­så, at den mør­ke­blå HTX-hue er flot.«

»Det, sy­nes jeg, da er helt fint. Jeg tror på, at det kan va­e­re med til at ska­be me­re lig­hed mel­lem stu­de­ren­de og folk fra an­dre ud­dan­nel­ser. Det er og­så en an­er­ken­del­se af ud­dan­nel­ser, der må­ske ik­ke er helt så bog­li­ge, men sta­dig­va­ek go­de og vig­ti­ge.« »Den er et tegn på an­er­ken­del­se for et ar­bej­de, man har la­vet, og det er godt, at al­le får det. Jeg kan dog godt ae­r­gre mig lidt over, de al­le sam­men lig­ner de gym­na­si­a­le så me­get i de­sig­net.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.