For­stop­pel­se kan gi­ve dår­lig ånde

BT - - NYHEDER -

Har du no­gen­sin­de ta­enkt, at den, du ta­ler med, lug­ter af l..t ud af mun­den?

Op­le­vel­sen er i så fald ik­ke helt ved si­den af. For dansk forsk­ning fo­re­ta­get på Hil­le­rød Ho­spi­tals Tarm­la­bo­ra­to­ri­um vi­ser, at dår­lig ånde kan skyl­des for­stop­pel­se.

Over­la­e­ge, dr.med. Den­nis Raa­ha­ve står bag den dan­ske un­der­sø­gel­se, som vi­ser, at hver fem­te, der li­der af en for­stop­pel­se, har dår­lig ånde: »Den dår­li­ge ånde lug­ter me­get klart af af­fø­ring. Det er no­get, an­dre kan lug­te, og og­så no­get, som man­ge af de her pa­tien­ter selv op­le­ver,« forta­el­ler Den­nis Raa­ha­ve.

Det skyl­des, at bak­te­ri­er fra den op­ho­be­de af­fø­ring i tyktar­men dan­ner il­de­lug­ten­de luf­tar­ter, der via tar­men går over i blod­ba­nen, hvor de bli­ver ført til lun­ger­ne og udån­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.