An­tik­ke kul­turskat­te

BT - - NYHEDER -

KULTURARV den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion NBC af­slø­re for et par må­ne­der si­den, hvor de brag­te et in­ter­view med en af IS’ smug­le­re, Abu Musta­fa som han kal­des i pro­gram­met.

»De de­stru­e­rer de sto­re sta­tu­er til ae­re for ka­me­ra­et. For de er al­li­ge­vel for sto­re at flyt­te rundt på. Det er min­dre styk­ker som det­te, der er in­ter­es­san­te,« for­kla­re­de Abu Musta­fa og frem­vi­ste et re­lief af en an­tik solg­ud, som iføl­ge ham stam­me­de fra Pal­myra. Det var, for­kla­re­de han til NBC, IS’ top­le­del­se, der hav­de bedt ham stå for at smug­le­ri­et. Ud­sty­ret med en rej­se­til­la­del­se, der gjor­de det mu­ligt for ham uhin­dret at be­va­e­ge sig mel­lem Sy­ri­en og det van­tro Tyr­ki­et - som der stod i hans til­la­del­se - frag-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.