’Tu­sindårs­be­gi­ven­hed’ ko­ster 23 men­ne­sker li­vet i USA

BT - - NYHEDER -

23 børn og voks­ne har mi­stet li­vet, ef­ter at et vold­somt uvejr i den ame­ri­kan­ske del­stat West Vir­gi­nia har med­ført mas­si­ve over­svøm­mel­ser.

Uvej­ret, der ram­te sta­ten tors­dag, vred knap 230 mil­li­me­ter regn ud af sig, hvil­ket skab­te over­svøm­mel­ser og holdt men­ne­sker fan­get i de­res hjem, bi­ler el­ler ind­købs­cen­tre.

Reg­nen pi­ske­de ned i seks til ot­te ti­mer, hvil­ket fik USAs vej­rtje­ne­ste til at kal­de det en be­gi­ven­hed, der »kun sker én gang i 1.000 år«.

Der er er­kla­e­ret und­ta­gel­ses­til­stand i 44 ud af 55 kom­mu­ner i sta­ten. Om­kring 66.000 bor­ge­re står uden strøm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.