Hvis hun er grim, bru­ger han kon­dom

BT - - NYHEDER -

Jo min­dre til­truk­ket en mand er af en kvin­de, des bed­re er han til selv at hu­ske at bru­ge kon­dom. Det forta­el­ler bri­ti­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Sout­hamp­ton i et nyt stu­die. I stu­di­et var kvin­der­nes til­tra­ek­ning på ma­end ik­ke på­vir­ket af, om dis­se vur­de­re­de ri­si­ko­en for at på­dra­ge sig en køns­syg­dom som høj. Nog­le ma­end var end­da me­re til­truk­ket af de kvin­der, som de vur­de­re­de til at ha­ve en høj ri­si­ko for at ba­e­re en køns­syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.