Ma­skuli­ni­tet

BT - - KULTUR -

• Mar­tin, 36 med heavy me­tal-ban­det Iron Mai­den.

»Iron Mai­den er gud for dem, som ba­e­rer det patch. Det er li­ge­som, når man spør­ger Brønd­by fans, så er Brønd­by fod­bold­klub og­så gud for dem.«

Selv­om de for­skel­li­ge ve­ste min­der me­get om hin­an­den, er de dog for­skel­li­ge.

Og det hand­ler iføl­ge kul­turso­cio­lo­gen om det per­son­li­ge ud­tryk. Det vid­ner dog om en sta­erk kul­tur, som er me­get ni­che­pra­e­get. Det hand­ler sa­er­ligt om det ur­ma­skuli­ne med kor­te ae­r­mer for at vi­se syn­lig styr­ke og mu­skel­kraft samt hå­ret, der skal va­e­re vildt li­ge­som bi­bel­ske Sam­son, der og­så hav­de styr­ker i hå­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.