1.167.460

BT - - SØNDAG -

Så man­ge børn og un­ge fra 0 til 17 år er der i Dan­mark i 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. 245.466 af dem er enebørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.