Grøn gå­tur ...

BT - - REJSER -

Er du me­re til det ro­li­ge gå tem­po, by­der Mar­gret­heø­en hel­dig­vis og­så på op­ti­ma­le om­gi­vel­ser. Sti­sy­ste­mer­ne lø­ber smukt un­der de man­ge sol­be­skyt­ten­de løv­tra­e­er over he­le øen, og der er enor­me grøn­ne om­rå­der, som in­vi­te­rer til en hyg­ge­lig pi­c­nic og fa­el­lesak­ti­vi­te­ter. Midt på øen lig­ger en ra­ek­ke ru­i­ner til­ba­ge fra 1200-tal­let, som er va­erd at gå på op­da­gel­se i. Ik­ke langt der­fra er en flot ro­sen­ha­ve, som in­de­hol­der nog­le af de man­ge sja­eld­ne blom­ster, der kan fin­des rundt på Mar­gret­heø­en. Man bør og­så un­de sig selv at be­sø­ge den ja­pan­ske ha­ve i den nord­li­ge en­de, hvor der bå­de er ny­de­li­ge dva­erg­tra­e­er, et kun­stigt vand­fald og de ob­liga­to­ri­ske dam­me med far­ve­ri­ge kar­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.