Gla­de hjul ...

BT - - REJSER -

Det er ik­ke til­ladt at kø­re bil på Mar­gret­heø­en. Til gen­ga­eld er der man­ge an­dre må­der at kom­me rundt på. Så­le­des har lo­ka­le for­ret­nings­dri­ven­de set en god fi­dus i at ud­le­je al­skens al­ter­na­ti­ve trans­port­mid­ler til turi­ster. Har man børn med på fe­ri­en, kan det varmt an­be­fa­les at le­je en så­kaldt bring­o­vogn, hvor de to for­re­ste cyk­ler og de to ba­ger­ste kan ny­de tu­ren. Er man der­i­mod til me­re fart og min­dre an­stren­gel­se, fin­des der og­så fle­re ud­le­je­re af gol­f­vog­ne, elscoo­te­re, segways, rul­les­køjter, tan­dem­cyk­ler og an­dre sjove trans­port­for­mer til for­holds­vis små pen­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.