Tid til for­frisk­ning ...

BT - - REJSER -

Selv på Mar­gret­heø­en kan den un­gar­ske he­de bli­ve for me­get. Når det sker, er det en god idé at sø­ge mod Hol­d­ud­var på den syd­li­ge del af øen, hvor man fin­der en stor og hyg­ge­lig uden­dørs ter­ras­se med der­til­hø­ren­de bar og re­stau­rant. Drinks­kor­tet er gi­gan­tisk og in­de­hol­der 295 for­skel­li­ge mu­lig­he­der – li­ge fra en iskold li­mo­na­de med ba­si­li­kum og in­ge­fa­er til den na­tio­na­le klas­si­ker, pa­linka. Om da­gen ny­der ste­dets ga­e­ster ger­ne de fly­den­de for­frisk­nin­ger med et godt må­l­tid til. Der­u­d­over hu­ser ste­det kunst­ud­stil­lin­ger og open air-bi­o­graf. I af­ten­ti­mer­ne om­dan­nes Hol­d­ud­var til et po­pu­la­ert dan­se­sted. in­fo: hol­d­ud­var.net

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.