Mu­si­kalsk spring­vand ...

BT - - REJSER -

Når man an­kom­mer til øens syd­li­ge en­de, vil et af Eu­ro­pas stør­ste spring­vand va­e­re no­get af det før­ste, man ser. På var­me da­ge vil bå­de lo­ka­le og turi­ster sid­de rundt om på kan­ten med fød­der­ne i van­det og ny­de sy­net af fon­ta­e­ner­nes hop­pen og dan­sen i va­ri­e­ren­de for­ma­tio­ner. Vil man ha­ve den ful­de op­le­vel­se af spring­van­det, gør man klogt i at duk­ke op kl. 18 el­ler 21. Her slår spring­van­det nem­lig over i et stør­re show med bå­de mu­sik og flot lys. Repertoiret da­ek­ker alt fra The Rol­ling Sto­nes og Si­mon & Gar­fun­kel til Vi­val­di og Bra­hms. Pas­ser det dår­ligt ind i pro­gram­met, spil­ler spring­van­det dog kor­te­re mu­siks­tyk­ker i lø­bet af da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.