Plask plask ...

BT - - REJSER -

Af­slap­ning i et af de ter­mi­ske ba­si­ner. En frisk crawl­tur i svøm­mepø­len. El­ler en kil­den i ma­ven i de vil­de van­d­rut­sje­ba­ner. Pa­lat­i­nus­stran­den by­der på vandop­le­vel­ser for en­hver smag. Det over­ra­sken­de sto­re ba­de­om­rå­de har 11 po­ols og til­by­der vand­tem­pe­ra­tu­rer li­ge fra 22 til 36 gra­der. For bør­ne­fa­mi­li­er vil op­le­vel­ses­poo­len og bøl­ge­ma­ski­nen va­e­re so­li­de tra­ek­pla­stre, mens de sto­re are­a­ler rundt om bas­si­ner­ne gi­ver ri­ge mu­lig­he­der for ga­e­ster, som kom­mer for den hyg­ge­li­ge af­slap­ning. Voks­ne kan få ad­gang til ba­det for 3.200 for­int (ca. 75 kr.) i fe­ri­e­pe­ri­o­den, mens pri­sen ly­der på 2.300 for­int (ca. 55 kr.) for børn, pen­sio­ni­ster og stu­de­ren­de. In­fo: pa­lat­i­nus­strand.hu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.