Der er va­erd at hol­de øje med

BT - - SPORTEN -

Mat­ti Bres­chel Can­non­da­le, 31 år Den dan­ske VM-spe­ci­a­list er be­gyndt at rø­re på sig igen ef­ter et for­år øde­lagt af syg­dom. Blev for et par uger si­den num­mer fem i GP Gip­pin­gen, og hvis lø­bet for­mer sig ef­ter hans ho­ved, er han med i af­gø­rel­sen. Mads Pe­der­sen Team Stöl­ting, 20 år Kø­rer med et sta­er­kt hold i ryg­gen, og har bå­de vun­det Fy­en Rundt og en eta­pe­sejr i Tour of Norway in­den for den se­ne­ste må­ned. Kan bli­ve dansk cy­kel­sports na­e­ste sto­re pro­fil. Mi­cha­el Val­gren Tin­koff, 24 år Vi­ste ta­en­der i tors­da­gens en­kelt­start, hvor han kun var 12 se­kun­der ef­ter den over­ra­sken­de dan­ske me­ster, Mar­tin Toft Mad­sen. Er for­ment­lig med på Tin­kof­fs Tour-hold og vil ny­de at kø­re i Dan­ne­brog. Sø­ren Kragh An­der­sen Gi­ant-Alpe­cin, 21 år Var pla­get af syg­dom un­der tors­da­gens en­kelt­start, og han valg­te at stå af. Men hvis han er kom­met oven­på, har den un­ge ko­met se­ne­st vist god form i det hol­land­ske eta­pe­løb Ster ZLM Tour. Mi­cha­el Mør­køv Ka­tusha, 31 år Tour-for­men er på plads, og Mi­cha­el Mør­køv vandt fak­tisk lø­bet for tre år si­den, da DM og­så blev af­holdt i Vor­ding­borg. Er gif­tig at ha­ve med hjem, hvis det en­der i en spurt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.