Så­dan kø­res ru­ten i Vor­ding­borg

BT - - SPORTEN -

OM DM-RU­TEN Der kø­res ni run­der a 17,1 km og fi­re run­der a 11,9 km, i alt 201,5 km Ru­ten er flad og sti­ger mak­si­malt 49 m. Ryt­ter­ne kom­mer 138 m over ha­vets over­fla­de Ru­ten kø­res i Vor­ding­borg med start på Fa­er­ge­gårds­vej og slut på Slot­stor­vet Der blev og­så kørt DM i Vor­ding­borg i 2015 og 2013. Kil­de: Vor­ding­borg2016.dk

DAN­SKE ME­STRE PÅ LAN­DE­VEJ 2015 CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN 2014 MI­CHA­EL VAL­GREN 2013 MI­CHA­EL MØR­KØV 2012 SEBASTIAN LANDER 2011 NICKI SØ­REN­SEN 2010 NICKI SØ­REN­SEN 2009 MAT­TI BRES­CHEL 2008 NICKI SØ­REN­SEN 2007 ALEX RAS­MUS­SEN 2006 AL­LAN JO­HAN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.