Ungt ta­lent slår me­ster til kvin­de-DM

BT - - SPORTEN -

Den un­ge ta­len­tryt­ter Em­ma Nors­gaard er ny dan­marks­me­ster i li­ni­e­løb, ef­ter hun i går spur­te­de sig til sin sejr.

Kvin­der­nes løb end­te ef­ter fle­re mis­lyk­ke­de an­greb i en mas­ses­purt, hvor sid­ste års sølvvin­der Em­ma Nors­gaard li­ge ak­ku­rat var hur­ti­ge­re end sid­ste års vin­der Ama­lie Di­de­rik­sen. Det skri­ver fel­tet.dk. De 32 ryt­te­re, der stil­le­de til start, til­ba­ge­lag­de 102,7 ki­lo­me­ter på ve­je­ne om­kring Vor­ding­borg. Ef­ter star­ten gik der ik­ke la­en­ge før det før­ste an­greb, hvor Ce­ci­lie Ut­trup Ludwig kør­te ale­ne fra fel­tet.

Hun blev dog hen­tet. Fle­re an­dre ryt­te­re i fel­tet for­søg­te sig un­der­vejs og­så med at an­gri­be - dog uden at kun­ne hol­de hjem.

Mod slut­nin­gen slog 2015-guld­vin­de­ren, Ama­lie Di­de­rik­sen, til, og hun fik sel­skab af Ma­rie Vil­mann.

En for­føl­ger­grup­pe på tre med Em­ma Nors­gaard sat­te dog ef­ter med 15 ki­lo­me­ter til mål. Én faldt fra grup­pen, men en­kelt­start­s­meste­ren, Ce­ci­lie Ut­trup, kør­te op til Em­ma Nors­gaards ud­bry­der­grup­pe.

Tre­mands-grup­pen nå­e­de op til de for­re­ste, men fel­tet hen­te­de ind på de fem ryt­te­re, og det he­le end­te i en mas­ses­purt.

Her tog Em­ma Nors­gaard tit­len som dan­marks­me­ster li­ge for­an 2015-meste­ren, Ama­lie Di­de­rik­sen, der der­med måt­te nø­jes med sølv. Li­ge ef­ter kom Be­ti­na Cra­mer, og tog bron­ze­me­dalj­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.