Tra­et René Hol­ten Poul­sen fik sølv

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske ka­ja­kro­er René Hol­ten Poul­sen hav­de sat na­e­sen op ef­ter me­re, da han i går fik en sølv­me­dal­je ved EM i 1.000 me­ter en­er­ka­jak. Dan­ske­ren fik godt nok me­dal­je for ni­en­de EM i tra­ek, men han føl­te sig tra­et og måt­te se gul­det gå til po­rtu­gi­si­ske Fer­nan­do Pi­men­ta.

»Jeg hav­de ik­ke rig­tig da­gen og føl­te mig tra­et al­le­re­de i op­varm­nin­gen. Pla­nen var egent­lig, at jeg skul­le gå hårdt ud og te­ste min form af, men jeg kom al­drig rig­tig op i tem­po og fandt al­drig ryt­men, og fre­kven­sen føl­tes for høj.«

»Så der er lidt at ar­bej­de med, men det go­de ved at va­e­re tra­et er, at al­le ens svag­he­der kom­mer frem,« si­ger René Hol­ten Poul­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Dan­ske­ren vandt og­så sølv ved EM i fjor i Ra­ci­ce, og han er trods alt til­freds med igen at hen­te me­dal­je ved EM.

»Jeg er fint til­freds med sta­bi­li­te­ten i for­hold til at gå på po­di­et selv på da­ge, hvor det ik­ke spil­ler. Pi­men­ta vi­ste, som jeg har sagt de se­ne­ste par sa­e­so­ner, at han klart er blandt mi­ne stør­ste kon­kur­ren­ter til OL,« si­ger René Hol­ten Poul­sen.

I går var han og­så i ak­tion i to­er­ka­jak sam­men med Nils Boe, men duo­en skuf­fe­de i 1.000 me­ter-fi­na­len, hvor det blev til en ot­ten­de­plads.

I dag ga­el­der det EM-fi­na­len på 500 me­ter og 5.000 me­ter for René Hol­ten Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.