Fer­ra­ri

BT - - SPORTEN -

PÅ KON­TRAKT I 2016: Sebastian Vet­tel Ki­mi Räik­kö­nen PÅ KON­TRAKT I 2017: Sebastian Vet­tel Det sto­re spørgs­mål er, om snart 37-åri­ge Ki­mi Räik­kö­nen bli­ver i For­mel 1. Fer­ra­ri­pra­esi­dent Ser­gio Mar­chionne har for nylig sagt: »Jeg vil­le el­ske at be­hol­de Ki­mi, men det af­ha­en­ger af re­sul­ta­ter­ne.« El­lers lig­ner bej­ler­ne Ser­gio Pe­rez, Ro­main Grosje­an, Car­los Sainz jr., Ni­co Ros­berg og Valt­te­ri Bot­tas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.