I For­mel 1 McLa­ren

BT - - SPORTEN -

PÅ KON­TRAKT I 2016: PÅ KON­TRAKT I 2017: Jen­son But­ton, Van­do­or­ne Stof­fel Det ser ud til, at Car­los Sainz jr. bli­ver hos Toro Ros­so. Jeg tror, at det snart vil bli­ve of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet Franz Tost, Team-boss hos Toro Ros­so

SØN­DAG 26. JU­NI 2016 Fer­nan­do Alonso Jen­son But­ton Fer­nan­do Alonso Hvad skal der ske med der selv gi­ver ud­tryk for at vil­le prø­ve no­get an­det? Han ly­der in­ter­es­se­ret i Wil­li­ams til­na­er­mel­ser. El­lers lig­ner un­ge en op­lagt af­lø­ser – han score­de po­int i sin de­but i år som Alonso- re­ser­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.