Re­nault

BT - - SPORTEN -

PÅ KON­TRAKT I 2016: Ke­vin Magnus­sen Jo­ly­on Pal­mer PÅ KON­TRAKT I 2017: In­gen At Jo­ly­on Pal­mer ry­ger ud lig­ner en gi­ven ting. Se­ne­st har BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, dog og­så spå­et om usik­ker­hed for Ke­vin Magnus­sens frem­tid. Der kan kom­me hård kon­kur­ren­ce fra den nu­va­e­ren­de re­ser­ve­kø­rer Este­ban Ocon, samt brand­var­me Car­los Sainz jr. og Ser­gio Pe­rez.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.