Haas

BT - - SPORTEN -

PÅ KON­TRAKT I 2016: Ro­main Grosje­an Este­ban Gu­ti­er­rez PÅ KON­TRAKT I 2017: In­gen Haas-le­del­sen si­ger åbent, at man ik­ke vil stå i vej­en for Ro­main Grosje­an, hvis et stør­re hold skul­le kom­me med et godt til­bud. Ame­ri­kan­ske Ale­xan­der Ros­si kan lu­re i kulis­sen til et team, der ger­ne vil ha­ve en kø­rer fra hjem­lan­det. Este­ban Gu­ti­er­rez får brug for bå­de re­sul­ta­ter og sponsor­mil­li­o­ner for at hol­de sit sa­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.