DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Der er ik­ke lyk­ke­des for Ar­gen­ti­na at vin­de en­ten VM el­ler Co­pa Ame­ri­ca si­den 1993. Men skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver den for­ban­del­se brudt i nat.

For Ar­gen­ti­na er nem­lig al­le ste­der me­get sto­re fa­vo­rit­ter til at ta­ge tro­fa­e­et hjem. Så­le­des kan man ik­ke få me­get over 1,40 på en sam­let sejr til Ar­gen­ti­na, mens Chi­le kan spil­les til over tre gan­ge pen­ge­ne fle­re ste­der.

Dan­ske Spil lig­ger på linje med de øv­ri­ge book­ma­ke­re og har og­så Ar­gen­ti­na som me­get klar fi­na­le­fa­vo­rit.

»De to hold mød­tes i de­res før­ste pul­je­kamp, hvor Ar­gen­ti­na sej­re­de sik­kert med 2-1 - Chi­les re­du­ce­rings­mål faldt dybt in­de i over­ti­den. Si­den da har beg­ge hold kun sej­ret, men Ar­gen­ti­na frem­står al­li­ge­vel i en uhyg­ge­lig ud­ga­ve ved det­te års Co­pa Ame­ri­ca,« si­ger Jes­per Kri­stof­fer­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.