2,55

BT - - SPORTEN -

Kam­pe i 1/8-fi­na­ler­ne er nor­malt ik­ke lig med man­ge mål, men der er und­ta­gel­ser, og den­ne her kun­ne sag­tens gå hen og va­e­re en af dem. Un­garn har set over­ra­sken­de skar­pe ud of­fen­sivt, hvor man bå­de kan true på om­stil­lin­ger og død­bol­de, og har da og­så va­e­ret det mest scoren­de hold i grup­pe­spil­let. Det pas­ser dem fint at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til Bel­gi­en, og det kan godt åb­ne op for mål. Den bel­gi­ske of­fen­siv er skra­em­men­de, men de­fen­si­ven hal­ter uden Vin­cent Kom­pa­ny, så trods kam­pens vig­tig­hed, prø­ves her, at beg­ge hold får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.