1 , 6 3

BT - - SPORTEN -

Det er sva­ert at se, at ty­sker­ne skal va­e­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De spil­le­de en fin kamp mod Nor­dir­land, men fik end­nu en­gang ud­stil­let, at de har set gan­ske uskar­pe ud så langt i tur­ne­rin­gen. Slovaki­et le­ve­re­de en di­sci­pli­ne­ret ind­sats, da man holdt Eng­land fra at sco­re, og har i det he­le ta­get vist et gan­ske fint ni­veau så langt i tur­ne­rin­gen, hvor spe­ci­elt Ma­rek Hamsik har de in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter til at bry­de den ty­ske de­fen­siv ned. Tys­kland vil gi­vet­vis ha­ve bol­den me­get i den­ne kamp, men det be­ty­der ik­ke, at Slovaki­et ik­ke kan over­ra­ske.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.