Honorar

BT - - NYHEDER -

Hej Chri­sti­ne Kan du hja­el­pe mig med at sen­de et svar på de stil­le­de spørgs­mål. Jeg er lidt op­ha­engt her på Fyn. Tak. Der er med de pt. for­ven­te­de dis­po­ne­rin­ger (Valcon/660.000, Kam­me­rad­vo­ka­ten /300.000, Bo­dil Fogh Han­sen (IT)/680.000 og Dy­na­mic Ap­pro­ach/2.100.000) rå­de­rum til­ba­ge på 215.400 kro­ner eks­kl. moms til da­ek­ning af bl.a. tek­nisk as­si­stan­ce til kø­re­tøjs­ud­bud­det og evt. juri­disk kva­li­tets­sik­ring/ Kam­me­rad­vo­ka­ten på kø­re­tøjs­ud­bud og evt. ufor­ud­se­te be­hov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.