Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mar­gret­he Ves­ta­ger Det stør­ste, jeg har op­le­vet, var, da mu­ren faldt, da Tyskland blev for­e­net, og EU blev ud­vi­det med øst­lan­de­ne. Tre fan­ta­sti­ske tegn på vilj­en til at lø­se pro­ble­mer, der var stør­re end en selv, og gø­re det sam­men. Og så har vi så få­et den bri­ti­ske fol­ke­af­stem­ning i den an­den skål

Kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er i EU, til b.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.