Kin­no­ck med i La­bour­kup

BT - - NYHEDER -

EFTERVEER undsagt Cor­byn, og det er nok til at fremtvin­ge en mi­stil­lids­af­stem­ning.

Dra­ma­et tog for al­vor fart lør­dag af­ten, da en af Cor­byns 30 skyg­ge­mi­ni­stre – Hilary Benn – rin­ge­de til ham og med­del­te, at han ik­ke la­en­ge­re har til­lid til ham som le­der af par­ti­et. Cor­byn sva­re­de igen med en fy­re­sed­del, og det sat­te gang i re­vol­ten.

I går for­mid­dag trak an­dre med­lem­mer af hans skyg­ge­ka­bi­net sig en for en.

Ved 15-ti­den var syv mi­ni­stre gå­et, i går af­tes var tal­let nå­et op på 10. Spørgs­må­let er der­for, hvor la­en­ge Cor­byn kan hol­de til pres­set.

Ad­skil­li­ge La­bour-po­li­ti­ke­re ud­tryk­ker i er­kla­e­rin­ger mi­stil­lid til Cor­byns ev­ner som par­ti­le­der, og de si­ger, at han ik­ke er den ret­te mand i front, hvis ar­bej­der­par­ti­et skal vin­de det na­e­ste par­la­mentsvalg.

Han si­ges at va­e­re god til at ta­le til si­ne eg­ne, men ude af stand til at over­be­vi­se an­dre, me­re bor­ger­li­ge va­el­ger­grup­per om, at han og­så kan le­de lan­det.

Je­re­my Cor­byn har imid­ler­tid ik­ke pla­ner om at ka­ste hånd­kla­e­det i rin­gen. An­dre med­lem­mer af hans ka­bi­net har og­så va­e­ret ude at bak­ke ham op, og Cor­byn har al­drig be­kym­ret sig vold­somt over, at han ik­ke ny­der den sto­re op­bak­ning blandt par­tiets par­la­ments­med­lem­mer.

Je­re­my Cor­byn til­hø­rer La­bours rø­de ven­stre­fløj og af­lø­ste den me­re mo­de­ra­te Ed Mi­li­band, som trak sig ef­ter par­tiets knu­sen­de valg­ne­der­lag sid­ste år.

Den hårdt pres­se­de Cor­byn af­vi­ste iføl­ge Ritzau sent i af­tes at tra­e­de til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.