3. marts 2005:

BT - - SUMMER -

Mo­ha­medou la­ver sin hånd­skrev­ne be­ga­e­ring om en ha­beas cor­puss ta­ev­ning.*

*Ha­beas cor­pus [...] Prin­cip­pet går ud på, at en­hver per­son, som er fa­engs­let el­ler på an­den må­de fri­heds­be­rø­vet, har ret til in­den for en fast tids­ho­ri­sont at få sin sag prø­vet ved en dom­stol. Den skal pri­ma­ert ta­ge stil­ling til, om ved­kom­men­de er ulov­ligt til­ba­ge­holdt og skal løsla­des el­ler fort­sat skal va­e­re fri­heds­be­rø­vet. Og se­kun­da­ert at op­ly­se ham om an­kla­gen og ret­ten til et juri­disk for­svar. [...]

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.