Stjer­ner­ne min­des af­død mo­de­fo­to­graf

BT - - KULTUR -

DØDSFALD Nyhe­den om mo­de­fo­to­gra­fen Bill Cun­ning­hams død har skabt sorg blandt sto­re Hol­lywood­sku­e­spil­le­re, der på de so­ci­a­le me­di­er hyl­der den an­er­kend­te mo­de­fo­to­graf, som er gå­et bort i en al­der af 87 år. Iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes blev Bill Cun­ning­ham ind­lagt på ho­spi­ta­let ef­ter et sl­ag­til­fa­el­de og dø­de lør­dag. Den nu af­dø­de fo­to­graf hav­de gjort en kar­ri­e­re ud af at fo­to­gra­fe­re velkla­ed­te men­ne­sker i New Yor­ks ga­der, og det har vakt op­sigt blandt fle­re af Hol­lywoods fas­hio­nab­le sku­e­spil­le­re.

»Hver gang jeg så ham til et ar­ran­ge­ment med sit ka­me­ra, vil­le jeg iagt­ta­ge ham og forun­dres. Han sat­te så man­ge smuk­ke bil­le­der ind i ver­den og så men­ne­sker og mo­de på en må­de, der al­tid vil va­e­re iko­nisk for ham,« skri­ver sku­e­spil­le­ren Drew Bar­ry­mo­re til et bil­le­de af hen­de og Bill Cun­ning­ham på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram. Gent­le­man og stor kunst­ner Ro­sen­de ord er der li­ge­le­des fra ’Sex and the Ci­ty’-stjer­nen Sa­rah Jes­si­ca Par­ker.

»Du og dit sto­re, pragt­ful­de smil vil bli­ve sav­net for­fa­er­de­ligt, Hr. Cun­ning­ham. Det var en ga­ve at ken­de dig og be­vid­ne dit ar­bej­de, hvil i fred,« skri­ver sku­e­spil­le­ren blandt an­det på sin In­s­ta­gram­pro­fil.

Og­så sku­e­spil­le­ren An­ne Hat­haway ud­tryk­ker på det so­ci­a­le me­die sin sorg over at ha­ve mi­stet en ae­g­te gent­le­man.

»Hvil i fred, Bill Cun­ning­ham. En sand gent­le­man og vi­dun­der­lig kunst­ner. Du vil bli­ve sav­net,« skri­ver Hol­lywood-di­va­en til et bil­le­de af hen­de og den nu af­dø­de mo­de­fo­to­graf. Han sat­te så man­ge smuk­ke bil­le­der ind i ver­den og så men­ne­sker og mo­de på en må­de, der al­tid vil va­e­re iko­nisk for ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.