Kron­prin­sen tror på 10 OL-me­dal­jer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Kron­prins Fre­de­rik tror på, at de dan­ske at­le­ter til som­me­rens OL i Rio vil over­gå an­tal­let af vund­ne me­dal­jer fra le­ge­ne i Lon­don for fi­re år si­den. Den­gang nå­e­de Dan­mark op på ni me­dal­jer.

»Vi får 10. Jeg vil ger­ne op på to cif­re,« si­ger kron­prin­sen til Ek­stra Bla­det.

»Det var ta­et på sid­ste gang. Der var nog­le, man hav­de reg­net med, som ik­ke le­ve­re­de. Men og­så den­ne gang vil der va­e­re out­si­de­re fra dansk si­de. Jeg hå­ber for ek­sem­pel, at bad­min­ton kan le­ve­re me­re end to me­dal­jer,« si­ger Dan­marks frem­ti­di­ge kon­ge til avi­sen.

Som med­lem af den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC) vil kron­prin­sen op­hol­de sig i Rio un­der OL i au­gust.

Han er ik­ke me­get for at ud­pe­ge dan­ske me­dal­je­vin­de­re, men der er én und­ta­gel­se. Den dan­ske ver­dens­me­ster i 1.000 me­ter en­er­ka­jak.

»René Hol­ten Poul­sen er den ene­ste, hvor jeg si­ger, at han skal ha­ve me­dal­je,« si­ger kron­prin­sen til Ek­stra Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.