Jes­per Han­sen mis­ser Tou­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cy­kel­ryt­te­ren Jes­per Han­sen må bli­ve hjem­me, når fle­re af hold­kam­me­ra­ter­ne på Tin­koff-hol­det skal kø­re Tour de Fran­ce.

»Som det ser ud li­ge nu, er jeg desva­er­re ik­ke en del af trup­pen,« si­ger 25-åri­ge Jes­per Han­sen til fel­tet.dk.

De se­ne­ste da­ge har ik­ke va­e­ret de bed­ste for ryt­te­ren, der har si­ne for­cer, når det går op ad bak­ke. Tid­li­ge­re på ugen kom det frem, at Jes­per Han­sen hel­ler ik­ke får lov til at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark un­der som­me­rens OL, hvor Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU) i ste­det sat­ser på Jakob Fuglsang (Asta­na), Chri­stof­fer Juul-Jen­sen (Ori­ca-Gre­enEd­ge) og Chris An­ker Sørensen (Fortu­neo-Vi­tal Con­cept). /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.