ENEREN DJOKOVIC

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Djokovic fortje­ner stør­re an­er­ken­del­se end den han hidtil har op­nå­et. Hans op­før­sel på ten­nis­ba­nen er ek­sem­pla­risk, og uden for er han me­get vel­lidt af kol­le­ger­ne på ATP Tou­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.