De kan dril­le Djokovic

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ANDY MURRAY, Skot­land (th) »Skot­ten vandt sid­ste uges Wim­b­ledon­test­tur­ne­ring i Qu­e­ens ef­ter en sublim pra­e­sta­tion og er nok den i del­ta­ger­fel­tet, der har de stør­ste chan­cer for at vip­pe Djokovic af tro­nen. Det skal ik­ke un­der­ken­des, at hjem­me­ba­ne­pu­bli­kum­met vil støt­te ham mak­si­malt, og at han op til Wim­b­ledon har hen­tet Ivan Lendl (tid­li­ge­re ver­den­set­ter, red.) til­ba­ge som tra­e­ner.« MILOS RAONIC, Ca­na­da (th) »Den hårdt ser­ven­de ca­na­di­er vi­ste sig ved Qu­e­ens-tur­ne­rin­gen i sid­ste uge sig fra sin bed­ste si­de, og kun Andy Murray i fi­na­len kun­ne han ik­ke be­sej­re. Ef­ter han har al­li­e­ret sig med Jo­hn McEn­roe som tra­e­ner, har han få­et fle­re facet­ter ind i sit spil. Han be­va­e­ger sig nu la­en­ge­re frem på ba­nen og vi­ser, at hans flugtspil kan gø­re ondt på mod­stan­de­ren.« ROGER FEDERER, Schweiz (tv) »På gra­es­set i Wim­b­ledon har den schweizi­ske ve­te­ran al­tid spil­let fan­ta­stisk. Der­for er det en spil­ler, man må reg­ne med. Han nå­e­de Wim­b­ledon-fi­na­len i fjor og gav her Djokovic kamp til stre­gen. Men Federer har haft en pro­ble­ma­tisk sa­e­son, hvor ska­der og syg­dom har be­ty­det, at hans ni­veau i år er fal­det fem pro­cent.«

RE­SUL­TA­TER SI­DEN WIM­B­LEDON 2015 2015: 2016: WIM­B­LEDON, ENG­LAND: AUCKLAND, NEW ZE­ALAND: 3 sej­re, 1 ne­der­lag 3/1 STANFORD, USA: 0/1 AUSTRALIAN OPEN, TORONTO, CA­NA­DA: 0/1 AUSTRALIEN: 0/1 CINCINNATI, USA: 0/1 ST. PETERSBORG: 0/1 NEW HAVEN, USA: 0/1 DOHA, : 2/1 US OPEN, USA: 1/1 MONTERREY, MEXICO: 2/1 TOKYO, JAPAN: 2/1 INDIAN WELLS, USA: 0/1 WUHAN, KINA: 0/1 MIAMI, USA: 1/1 BEIJING, KINA: 2/1 NOTTINGHAM, ENG­LAND:

1/1 LINZ, ØSTRIG: 1/1

BIRMINGHAM, ENG­LAND: 0/1 ZHUHAI, KINA: 0/1

EAST­BOUR­NE, ENG­LAND: 2/1 I alt: 20 sej­re/21 ne­der­lag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.