DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­dag mor­gen våg­ne­de Stor­bri­tan­ni­en op til en ny po­li­tisk vir­ke­lig­hed, da de bri­ti­ske va­el­ge­re sam­let set valg­te at ven­de EU-sam­ar­bej­det ryg­gen.

Re­sul­ta­tet er godt nyt for de dan­ske Od­dset-spil­le­re, der i vid ud­stra­ek­ning hav­de for­ud­set ud­fal­det og spil­let på, at Stor­bri­tan­ni­en vil­le si­ge »Nej«til EU.

Od­dset-spil­ler­ne tjen­te sam­let set over en halv mil­li­on kro­ner på »Bre­xit«, idet 60 pro­cent af om­sa­et­nin­gen på det po­li­ti­ske spørgs­mål kom på et »Nej« til EU, mens 40 pro­cent hav­de spil­let på »Ja«, og med mar­kant hø­je­re od­ds på »Nej« end på »Ja«.

»Vi må kon­sta­te­re, at ho­ved­par­ten af vo­res spil­le­re fik ret i det bri­ti­ske »Nej« til EU, og der­med bli­ver be­løn­net med et sam­let over­skud på den go­de si­de af en halv mil­li­on kro­ner,« si­ger di­rek­tør Ni­els Fol­mann, fra Dan­ske Li­cens Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.