1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Er­ne­sts Gul­bis er ik­ke no­gen stor spil­ler på gra­es. Kun én gang i ot­te for­søg er det lyk­ke­des at gå videre til tred­je run­de, og spil­le­de da hel­ler ik­ke spe­ci­elt pran­gen­de i Hal­le, hvor han røg ud i 1. run­de. Ja­ck So­ck har gjort det bed­re i doub­le end i sing­le, men vi­ste i 2014, at han be­fin­der sig godt på gra­es­set, da han vandt doub­le­ra­ek­ken i Wim­b­ledon med sin ca­na­di­ske mak­ker. Han har godt nok ik­ke spil­let si­den French Open, men mel­din­ger­ne går på, at han skul­le va­e­re helt klar til den­ne tur­ne­ring. Der­for prø­ves et spil på, at Ja­ck So­ck vin­der det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.