2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eng­land har ik­ke spil­let no­gen dår­lig tur­ne­ring, men spe­ci­elt ef­fek­ti­ve har de ik­ke va­e­ret. Det så man se­ne­st mod Slovaki­et, og man kan godt fo­re­stil­le sig no­get lig­nen­de i den­ne kamp. Island vil na­ep­pe det sto­re i den­ne kamp, men stil­ler sig for­ment­lig ned og ar­bej­der ben­hårdt som i de før­ste tre op­gør, og isla­en­din­ge­ne har gi­vet­vis fun­det in­spira­tion i den må­de, som slo­vak­ker­ne luk­ke­de eng­la­en­der­ne ned på. I hvert fald i de før­ste 45 mi­nut­ter bør Island ha­ve kra­ef­ter til at stå imod pres­set, og der­for spil­les her, at det står 0-0 ef­ter før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.