1,76

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lidt af et brag i 1/8-fi­na­ler­ne, hvor Spa­ni­en sy­nes at va­e­re ble­vet en anel­se for sto­re fa­vo­rit­ter. Ita­li­en vi­ste stor styr­ke i de to før­ste kam­pe, hvor man dels var sva­e­re at ska­be chan­cer imod og dels var ky­ni­ske i den an­den en­de (kam­pen mod Ir­land er li­ge­gyl­dig, da re­ser­ver­ne spil­le­de den). Spa­ni­en vil gi­vet­vis ha­ve bol­den me­get i den­ne kamp, men de vi­ste over­ra­sken­de svag­he­der de­fen­sivt mod Kro­a­tien, og det pas­ser ita­li­e­ner­ne al­de­les glim­ren­de at kun­ne stå kom­pakt og så straf­fe spa­ni­er­ne på om­stil­lin­ger­ne. Gan­ske fin va­er­di i et spil på 1X.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.