Sådan kla­re­de fem af pro­fi­ler­ne sig til DM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ale­xan­der Kamp, Stöl­ting

Per­fekt ud­ført tak­tik fra det sta­er­ke hold ud­lø­ste et dansk mester­skab. Ale­xan­der Kamp kør­te med, da Mi­cha­el Val­gren for­søg­te at kø­re op til Las­se Nor­man, og vandt spur­ten sik­kert.

Mi­cha­el Val­gren, Tin­koff

Vi­ste at han var fel­tets sta­er­ke­ste ryt­ter. Kun­ne ik­ke stil­le me­get op ale­ne mod to Stöl­ting-ryt­te­re i fi­na­len, men en flot pra­e­sta­tion af Tin­koff-ryt­te­ren, der vi­ste Tour-form.

Las­se Nor­man Han­sen, Stöl­ting

Prø­ve­de at kø­re ale­ne hjem Det var for langt at kø­re so­lo ka­em­pe­de, kør­te sig helt i bu hold­kam­me­ra­tens mestersk

Magnus Cort, Ori­ca-Gre­enEd­ge

Cort hav­de kra­ef­ter­ne til at vin­de spur­ten om fjer­de­plad­sen. Men han bur­de må­ske ha­ve in­ve­ste­ret no­get me­re i at kom­me med, da Mi­cha­el Val­gren og Ale­xan­der Kamp kør­te fra ud­bry­der­grup­pen.

Mi­cha­el Mør­køv, Ka­tusha

Blev dansk me­ster på stort set sam­me ru­te i 2013 ved at vin­de en mas­ses­purt. Men den­ne gang blev den ru­ti­ne­re­de Tour-ryt­ter straf­fet for at sid­de pas­sivt med i fel­tet. Blev al­drig en fak­tor i lø­bet.

12

10

7

00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.