Sådan gik det ta­len­ter­ne, der vandt DM i en ung al­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er in­gen ga­ran­ti for en stor kar­ri­e­re, at man vin­der DM på lan­de­vej i en ung al­der. BT har set på, hvor­dan de an­dre stor­ta­len­ter, der tid­ligt blev dansk me­ster, har kla­ret sig.

ALEX RASMUSSEN, DANSK ME­STER 2007 (23 ÅR)

Fik en bro­get pro­fes­sio­nel kar­ri­e­re, og han fik al­drig for­løst sit sto­re po­ten­ti­a­le. Røg ud i en dum do­pings­ag, for­di han i tre til­fa­el­de sju­ske­de med at op­ly­se om, hvor han op­holdt sig. Har dog mar­ke­ret sig sta­er­kt på vin­ter­ba­ner­ne sam­men med Mi­cha­el Mør­køv.

MATTI BRESCHEL, DANSK ME­STER 2009 (24 ÅR)

Hav­de al­le­re­de året in­den bå­de vun­det VM-bron­ze og en eta­pe i Vu­el­ta a Es­paña. Sup­ple­re­de året ef­ter sin sam­ling af VM-me­dal­jer med sølv. Mang­ler den sid­ste sto­re sejr for at kro­ne en flot kar­ri­e­re.

SEBASTIAN LAN­DER, DANSK ME­STER 2012 (21 ÅR)

Fik kon­trakt med BMC-hol­det året ef­ter, han blev dansk me­ster. Har ik­ke si­den va­e­ret i na­er­he­den af at le­ve­re sto­re re­sul­ta­ter.

MI­CHA­EL VAL­GREN, DANSK ME­STER 2014 (22 ÅR)

Vandt sam­me år og­så Post Dan­mark Rundt. Har i år mar­ke­ret sig med en flot an­den­plads i Am­stel Gold Ra­ce og tog i den net­op over­stå­e­de DM-uge sølv bå­de på en­kelt­star­ten og i linje­lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.