BLÅ BOG

BT - - NYHEDER -

Navn: Nils Sme­de­gaard An­der­sen Al­der: 57 år – født 8. juli 1958 Fø­de­sted: Aar­hus. Na­tio­na­li­tet: Dansk Ud­dan­nel­se: Øko­nom fra Aar­hus Uni­ver­si­tet 1982

Kar­ri­e­re:

Con­trol­ler på De Dan­ske Suk­ker­fa­brik­ker 1982-83. Be­gynd­te der­ef­ter som mar­ke­ting ma­na­ger i in­ter­na­tio­nal af­de­ling på Tu­borg – hvor han hur­tigt steg i gra­der­ne 1983-1988.

Un­der­di­rek­tør på Carls­berg 198890.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Uni­on Cer­ve­ce­ra, Spa­ni­en, 1990-92.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Han­nen Brau­e­rei, Tyskland, 1992-97.

Kon­cern­di­rek­tør i Hero Group, Schweiz, 1997-99.

Kon­cern­di­rek­tør i Carls­berg, 199901.

Kon­cer­n­chef og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Carls­berg Brewe­ri­es, 2001-2007

Top­chef i A.P. Møl­ler- Ma­ersk fra 2007.

Fra­tra­e­der som top­chef i A.P. Møl­lerMa­ersk 1. juli 2016.

Ci­vil­stand: Gift 20. au­gust 1983 med øko­nom Kir­sten An­der­sen – dat­ter af fhv. bank­di­rek­tør i Dan­ske Bank Ta­ge An­der­sen.

Bo­pa­el: Ved­ba­ek – som­mer­hus i Hir­ts­hals. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.