Ret­tel­se

BT - - NYHEDER -

På for­si­den man­dag 26. ju­ni 2016 skrev vi, at Dor­te Ga­de Fre­de­rik­sen er ’rask’ ef­ter kra­eft­be­hand­ling. Som det frem­gik af ar­tik­len i avi­sen er hen­des kra­eft­cel­ler va­ek, men Dor­te mod­ta­ger fort­sat be­hand­ling og er der­for ik­ke er­kla­e­ret rask. BT be­kla­ger fejl­en og vil sam­ti­dig ger­ne ret­te en tak til fa­mi­li­en for at stil­le op til fo­to­gra­fe­ring på stran­den, selv om Dor­tes mand pt. er sy­ge­meldt med al­vor­lig ryg­syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.