FAKTA

BT - - NYHEDER -

Ban­den Bro­t­has and Soul­jaz ud­sprin­ger af Mjøl­ner­par­ken og har i dag ta­get navn­for­an­dring til Bla­ck Ja­ck­ets. Ban­den var i for­å­ret in­vol­ve­ret i sky­de­ri­er med LTF og for ny­ligt mi­ste­de et med­lem af ban­den et med­lem i et skudop­gør på Fre­de­riks­berg. Fi­re med­lem­mer af den ri­va­li­se­ren­de klub Gre­mi­um er an­holdt i sa­gen. Fle­re af de fi­re der er til­talt for at hja­el­pe Omar el-Hus­se­in med at be­gå ter­ror, har og­så til­knyt­ning til ban­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.