’Nu er det gå­et for vidt!’

BT - - NYHEDER -

VANVID Bo Ar­hlet, hvis chauf­før kør­te den på­ga­el­den­de stu­den­ter­vogn.

»Der er ret nor­malt, at der bli­ver ka­stet med vand­bal­lo­ner ef­ter stu­den­ter­ne, de sprøjter jo gen­si­digt med øl og champag­ne. Så det er som­me­ti­der en stor vand­kamp.«

Der­for var det hel­ler ik­ke us­a­ed­van­ligt, at der blev skudt med vand­pi­stol ef­ter stu­den­ter­ne fra Her­lev Gym­na­si­um og HF, for­kla­rer Bo Ar­hlet. Bli­ver op­fat­tet som mål »Men når der er sy­re i vand­pi­sto­ler­ne, så er det alt­så gå­et for vidt, og så kan man bag­ef­ter ta­en­ke på, hvad der får folk til at ha­el­de sy­re i en vand­pi­stol og sky­de det på an­dre men­ne­sker. Det er ik­ke stu­den­ter­hu­en, der tryk­ker.«

De se­ne­ste år er der iføl­ge Bo Ar­hlet sket en dra­ma­tisk aen­dring, hvor stu­den­ter­ne til ti­der bli­ver an­set som de­ci­de­ret mål. Her er der ta­le om fle­re om­rå­der i Stor­kø­ben­havn, hvor Bo Ar­hlets vogn­fir­ma er sa­er­lig op­ma­er­k­som­me, når de kø­rer. Og så kan man bag­ef­ter ta­en­ke på, hvad der får folk til at ha­el­de sy­re i en vand­pi­stol og sky­de det på an­dre men­ne­sker. Det er ik­ke stu­den­ter­hu­en, der tryk­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.