Pri­sen for at bli­ve smug­let til EU er tredoblet

BT - - NYHEDER -

Den pris, som mi­gran­ter be­ta­ler til men­ne­skes­mug­le­re for at kom­me til EU, er langt hø­je­re end sid­ste som­mer.

Men­ne­skes­mug­ler­ne har tredoblet den pris, de ta­ger for at hja­el­pe et men­ne­ske ind i EU. Smug­ling af men­ne­sker er alt­så ble­vet en end­nu me­re pro­fi­ta­bel bran­che, end den var i for­vej­en, vi­ser tal for Eu­ro­pol, som des­u­den for­ven­ter, at pri­ser­ne vil sti­ge yder­li­ge­re.

I slut­nin­gen af sid­ste som­mer ko­ste­de det mel­lem 2000 og 5000 eu­ro, det vil si­ge mel­lem 15.000 og 37.000 kro­ner, at kom­me he­le vej­en til EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.