Nej, dan­sker­ne kan en­de med psy­ko­ser

BT - - DEBAT -

SØ­REN PAPE POUL­SEN

er, at det er me­get ska­de­ligt og in­de­hol­der en mas­se gift­stof­fer. Man kan få en psy­ko­se, hvis man er rig­tig uhel­dig, og man kan kom­me ud i et yder­li­ge­re mis­brug af stof­fet. For mig at se, så er det blot at gø­re no­get ulov­ligt lov­ligt for at lø­se et pro­blem. Og den pra­e­mis har jeg det sva­ert med. Der bli­ver al­le­re­de ka­em­pet godt i forh old til ind­sat­sen mod hash, så det vil va­e­re at gi­ve fortabt, hvis vi lov­lig­gør det, for­di vi ik­ke ved, hvad vi el­lers skal gø­re. Vi skal ik­ke lov­lig­gø­re stof­fer i Dan­mark.

PRO­BLE­MET VED HASH

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.