Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Vi­ctor Boy­sen Jeg be­gri­ber ik­ke, hvor in­ter­es­sen i at til­si­desa­et­te klas­sela­e­rer­nes vur­de­ring af, om ele­ver­ne er klar til at kom­me vi­de­re på en ung­doms­ud­dan­nel­se, stam­mer fra. Det er trods alt la­e­rer­ne, der har det stør­ste kend­skab til ele­ver­nes fa­er­dig­he­der

Lands­for­mand for Ra­di­kal Ung­dom til b.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.