BT - - SOMMER -

Si­den 2010 har man i Eu­ro­pa li­ge­frem til­ladt en de­pres­sions­be­hand­ling, som går ud på at pir­re vagus­ner­ven for at hja­el­pe pa­tien­ten til at få det bed­re. Ner­ven fun­ge­rer alt­så lidt li­ge­som en te­le­fon­led­ning, hvori­gen­nem en ud­sta­tio­ne­ret me­d­ar­bej­der kan ind­be­ret­te si­ne ind­tryk til ho­ved­kon­to­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.