BT - - SOMMER -

Hvis tar­men kun hav­de til op­ga­ve at trans­por­te­re na­e­ring og fra tid til an­den få os til at bøv­se, vil­le et så sin­drigt ner­ve­sy­stem va­e­re et be­syn­der­ligt spild af ener­gi – in­gen krop vil­le ud­vik­le et så kom­pli­ce­ret net­va­erk af ner­ve­cel­ler blot til et ge­ment prut­te­rør. Der må stik­ke no­get un­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.